Dokumenty

Dokumenty założycielskie

Motu proprio "Ecclesia Dei" Ojca Świętego Jana Pawła II

 2 VII 1988

Dekret erekcyjny Kapłańskiego Bractwa Świętego Piotra

 18 X 1988